Privacy PolicyUppgifter


Vilka uppgifter vi sparar

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Unga Européer sparar endast uppgifter som du själv försett oss med. När du träder in som medlem i Unga Européer samtycker till vår användning av personuppgifter såsom beskrivet i detta dokument.

Uppgifter vi sparar:

  • ditt fulla namn
  • födelsedatum
  • kön
  • postadress
  • mejladress
  • mobilnummer

Ditt namn behöver vi för att kunna verifiera ditt medlemskap hos oss.

Hur vi kan komma att använda dina uppgifter

Vi använder dina personuppgifter för medlemsstatistik. Vi kan vidare komma att använda information från våra medlemmar i bidragsansökningar. Statistik om medlemmar, såsom könsfördelning och region kan komma att skickas till JEF Europe och användas i deras statistik.


Tillgång


Vilka som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

Unga Européer förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter i rättsliga sammanhang. Väljer du att som medlem anmäla dig till aktiviteter inom JEF Europe gäller arrangörens villkor.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Din integritet är högsta prioritet hos oss och vi kontrollerar regelbundet att våra tekniska och administrativa åtgärder är adekvata för att garantera att din information hålls säker.


Rättigheter


Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst gå ur Unga Européer och få dina personuppgifter raderade med omedelbar verkan.

Hur länge vi sparar data

Om ditt medlemskap inte förnyats du inte aktivt önskar få ditt medlemskap borttaget raderas dina personuppgifter från vår databas vid nästa års infallande.

Kontakta oss

Aktuell kontaktinformation finns på vår hemsida.