Om ossVad är UE?


Unga Européer är ett partipolitiskt och religiöst oberoende ungdomsförbund. Vi verkar för ett enat, demokratiskt och federalt Europa inom ramen för EU. Unga Européer tror på europasamarbetet och ser det som en möjlighet att skapa något unikt i världshistorien. Vi tror även på demokrati, öppenhet, alla människors lika värde och på att ett fördjupat samarbete inom Europa bara kan göra oss gott.

Medlemskap

Som aktiv medlem kan du gå på spännande evenemang, med allt från lokala arrangemang till internationella konferenser och seminarier runt om Europa. Genom att delta aktivt lär du dig imycket, får uppleva nya saker och inte minst ha det roligt och lära känna många nya vänner i processen.
Genom medlemskap i Unga Européer medföras även för dom upp till 36 års ålder medlemskap i JEF-Europa


Styrelsen


Interim förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen väljs direkt vid förbundsårsmötet och är högsta beslutande organ mellan årsmötena.

Max Faxälv

Förbundsordförande

max.faxalv@ungaeuropeer.se

Max Nordin

Vice Ordförande

max.nordin@ungaeuropeer.se

Clara Klint

Internationell Sekreterare

clara.klint@ungaeuropeer.se

Fredrik Nordin

Nationell sekreterare

fredrik.nordin@ungaeuropeer.se

Philip Hallberg

PR-/kommunikationsansvarig

philip.hallberg@ungaeuropeer.se

Lina Elfvin

Revisor

Andreas Forsby

Valberedning